Herdenking 5 september bij het Nationaal Indië-monument gedurende corona-crisis

 


Nieuw Gastenboek

Recent is ons gastenboek vernieuwd, u vindt het gastenboek hier of in de menubalk helemaal aan de rechterkant.
U kunt het gastenboek gebruiken om verhalen te delen, of contact op te zoeken.


Benoemingen marinetopinspecteur generaal van SprangInspecteur-Generaal der Krijgsmacht Frank van Sprang 

Generaal-majoor der mariniers  Frank van Sprang wordt met ingang van 28 november de nieuwe Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der veteranen en Inspecteur der reservisten. Hij volgt luitenant-generaal Hans van Griensven op en krijgt de rang van luitenant-generaal. De functie-overdracht is op 28 november 2019. 

Van Sprang was docent amfibische operaties op het KIM en in 2007 volgde het commando over het eerste mariniersbataljon. Individueel werd hij uitgezonden naar Afghanistan in het ISAF hoofdkwartier. In mei 2014 volgde de bevordering tot brigadegeneraal der mariniers en plaatsvervangend directeur van de Directie Aansturen Operationele Gereedheid. Daarna werd hij Directeur Operaties CZSK en Commandant van het Korps Mariniers. Sinds 11 september 2017 is Van Sprang Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten.

Bron tekst & foto: Ministerie van DefensieGeneraal majoor Oppelaar

Generaal-majoor Richard Oppelaar 

Generaal-majoor Richard Oppelaar wordt de nieuwe commandant van de Nederlandse Defensie Academie. Hij volgt per 21 november generaal-majoor Nico Geerts op. Oppelaar is nu nog Directeur Directie Operaties. In juli 2003 werd hij als luitenant-kolonel commandant van het 2e Mariniersbataljon. Eind 2003 werd hij met zijn bataljon uitgezonden naar Zuid-Irak (SFIR). Vervolgens werd Oppelaar met zijn bataljon in 2005 wederom uitgezonden; ditmaal naar Noord-Afghanistan (ISAF).

Na bevordering tot kolonel werd hij in april 2006 projectleider implementatie Marinestudie bij de Directie Planning & Control van het CZSK in Den Helder. In 2007 ontving hij een Koninklijke onderscheiding. In het najaar van 2009 volgde hij de Leergang Topmanagement Defensie aan het Instituut Clingendael. Vanaf medio 2010 was Oppelaar werkzaam bij de Defensiestaf als hoofd van de afdeling materiele gereedheid. Sinds eind maart 2012 fungeerde Oppelaar als Directeur Operaties CZSK en Commandant van het Korps Mariniers en sinds april 2016 als Directeur Operaties van de krijgsmacht.

Bron tekst & foto: Ministerie van Defensie
vice-admiraal Rob Kramer

Schout-bij-nacht Rob Kramer (links) wordt per 22 september 2017 de nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten, in de rang van vice-admiraal. 

Hij volgt hiermee luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk op. Brigadegeneraal der mariniers Frank van Sprang volgt op zijn beurtKramer op als plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten. Hiertoe wordt hij bevorderd tot generaal-majoor der mariniers.

 Bron: Alle Hens

Schout-bij-nacht 
Rob Kramer                                                                                                                                                          
Vice-admiraal Rob Bauer 

Vice-admiraal Rob Bauer is voorgedragen als nieuwe Commandant der Strijdkrachten.
De ministerraad deed dit vandaag op voorstel van minister Jeanine Hennis-Plasschaart.

Bauer volgt generaal Tom Middendorp later dit jaar op als Nederlands hoogste Militair. 
Bauer is sinds september 2015 de plaatsvervanger van Middendorp.
Wanneer hij het commando precies overneemt, wordt later bekendgemaakt. 
De Commandant der Strijdkrachten is verantwoordelijk voor de inzet van militairen op missie.

Vice-admiraal Rob Bauer
 

Hij heeft de dagelijkse leiding en informeert en adviseert de minister hierover.

Een andere taak is de planning en uitvoering van militaire operaties.
Ook is de Commandant der Strijdkrachten de belangrijkste militair adviseur van Nederlandse politieke leiders.
Bauer is vereerd voorgedragen te zijn: "ik kijk er naar uit de komende jaren te werken aan het verdere herstel van onze krijgsmacht".

Bron: Defensie / Actueel


Brigade-generaal der mariniers Jeff Mac Mootry

Kolonel der mariniers Jeff Mac Mootry is per 25 augustus Commandant 
Korps Mariniers en directeur Operaties Commando Zeestrijdkrachten.
Op 14 augustus wordt hij hiervoor bevorderd tot brigade-generaal der mariniers.
Mac Mootry begint in 1985 als dienstplichtige bij het Korps Mariniers.
Na de Praktische Opleiding tot Officier der Mariniers is hij 6 jaar pelotonscommandant.
Hij behaalt de kwalificaties berg- en wintergetraind, parachutist en commando.


Kolonel der mariniers Jeff Mac Mootry 

In 1992 volgt een uitzending naar Cambodja en in 1995 naar Haïti. Daarna neemt hij als commandant van een detachement mariniers deel aan de NAVO Stabilisation Force in Bosnië. Hij is enkele jaren actief op het gebied van speciale operaties en 3 jaar compagniescommandant. In 2010 is Mac Mootry hoofd Operaties van Task Force Uruzgan. In september 2012 krijgt hij het commando over het Tweede Mariniersbataljon. De eenheid draagt onder meer bij aan antipiraterijmissies en de EU-battlegroup. Sinds eind mei 2014 is hij Chef Kabinet van de Commandant der Strijdkrachten. 
Bron: Defensie / Actueel