Vereniging Unie van Nederlandse Veteranen 

Lid van CEAC (Europese Confederatie van Oud-strijders) 

De vereniging Unie van Nederlandse Veteranen is een landelijke en een succesvolle vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en telt ruim 280 leden. 
De saamhorigheid, de kameraadschap, de onderlinge hulpvaardigheid en de verbondenheid,zijn elementen die de vereniging hoog in het vaandel heeft staan. 
Men kan stellen dat de Vereniging Unie van Nederlandse Veteranen een bruisende vereniging is, die in een behoefte voor ziet en zijn bestaansrecht heeft bewezen. 
Niet alleen Nederlandse oud-militairen, Veteranen, maar ook zij die deel hebben uitgemaakt van Vredesmissies kunnen met hun lid zijn of donateurschap hun sympathie voor de vereniging tot uiting laten komen. 
Wilt u meer weten over de vereniging e-mail naar: 
 

Wilt u lid worden, vul dan het aanmeldingsformulier in op de nieuwe website van de UNV: http://www.unievannederlandseveteranen.nl